Live Shopping – новата тенденция, която превзема електронната търговия

Днес търговията на дребно не е това, което беше преди години. Моделът „виждам-сега-искам-сега“ бързо предефинира сектора и разбирането за него такъв, какъвто го познаваме. От друга страна изискванията на потребителите постоянно нарастват, те търсят нови места и начини за пазаруване, което да се превърне в изживяване, а дигитализацията все по-често им ги предоставя. Същевременно появата на разнообразни нови класове потребителска електроника и все по-често обновяващи се модели също оказва влиян...
More

Успешни маркетингови практики в забавните и цветни дизайни за деца

За да бъде успешен един бизнес и неговия бизнес модел да се развива така, че да осигурява финансова стабилност както на компанията, така и на нейните служители, е необходима добре изградена маркетингова стратегия. При липсата на такава е вероятно бизнесът да поеме към посока, която не би задоволила собствениците на компанията. Когато се изготвя маркетингова стратегия за компания, която се занимава с детски артикули, е добре тя да бъде насочена към забавен и цветен модел, който освен да прово...
More