Успешни маркетингови похвати за бетинг индустрията – какво трябва да знаем?

Бетингът е хоби, което извървява дълъг исторически път, за да се превърне във впечатляващата и мащабна индустрия, която познаваме днес.  И ако до преди няколко десетки години хазартът се е считал за благородническо занимание за личности с финансови възможности и високо социално реноме, то днес е далеч по-широко разпространен. А важна част от развитието му са именно маркетинговите техники, които го популяризират и правят по-разбираем за хората, имащи желание да навлязат в неговите дебри. ...
More