Предимства на ERP системите за сектора на машиностроенето

Как системите за управление на бизнеса промениха този сегмент през годините

Като една изключително динамична и конкурентна по природа индустрия, всяко производство и в частност машиностроенето е силно зависимо от пазара и трябва да се адаптира бързо към променящите се условия. Това налага пред компаниите нуждата от повишаване ефективността на производствения процес, намаляване на разходите, увеличаване на гъвкавостта и способност за взимане в реално време на информирани стратегически решения. Затова и не е изненада, че машиностроителните компании са сред първите, които през годините внедриха ERP (Enterprise Resource Planning) системи в дейността си. А това от своя страна промени много и самите бизнес софтуерни решения.

„През последните години системите за управление на бизнеса се развиха много в сегмента на машиностроенето и най-популярните сред тях добавят множество нови възможности, подобряващи работата на машиностроителни компании“ – разказва Даниела Димова, маркетинг мениджър на Тим ВИЖЪН България, една от първите български консултантски компании за внедряване на ERP системи. От екипа на дружеството отличават четири основните предимства на ERP системите за машиностроителни компании.

Пълна проследимост – едно цялостно ERP решение не само рационализира бизнес процесите и стимулира тяхната автоматизация, а и помага да се постигне пълна проследимост на всички ключови за компанията дейности и цялостно управление на производствения процес, включително промените и версиите на производствените спецификации и маршрути.

Актуална информация – когато един производствен бизнес разполага с всички ключови данни в реално време и е в състояние да извърши незабавни анализи, това помага на мениджмънта да оценява, планира, коригира и реагира по-добре на променящите се пазарни изисквания. Освен това дава цялостен поглед върху производството, помага да се намалят грешките при прогнозиране и да се видят нови възможности, ако има такива.

Планиране и управление – цялостното ERP решение, оптимизирано за машиностроителните компании, подобрява способността за планиране и взимане на управленски решения на всеки етап от дейността – от конструиране, до производство и доставка на артикулите. Освен това предлага видимост във всеки отдел и бизнес процес, помагайки на компанията да оптимизира своята дейност и да взима информирани бизнес решения в по-кратки срокове.

Контрол на себестойността – ERP софтуерът помага на производствените организации прецизно да изчислят и управляват пълната производствена себестойност на своята продукция, а това им дава нужната гъвкавост при ценообразуването и повишава тяхната конкурентоспособност.

Същевременно, софтуерите за управление помагат за по-добър контрол и намаляване на общите оперативни разходи чрез замяна на ръчните, отнемащи време процеси с автоматизирани, рационализирани такива. Чрез увеличаване на производителността, системата минимизира разходите за труд, дава възможност за точно проследяване на използвания инвентар и ефективното му интегриране с планирането на производството.

„Един добър пример за ERP система, оптимизирана за машиностроенето, е Microsoft Dynamics 365 Business Central. Това е гъвкаво и лесно за използване софтуерното решение, предоставящо пълен набор от инструменти и функционалности за управление дейността на едно машиностроително предприятие, включително възможност за проектиране и производство на отделни конфигурации и създаване на техни варианти. То обхваща в една среда управлението на счетоводство и финанси, продажби, покупки, производствени и складови дейности, управление на проекти и редица други ключови бизнес процеси. По този начин системата позволява на компанията да се адаптира към бързо променящата се пазарна среда и да постига планираните резултати“ – посочва още Даниела Димова от Тим ВИЖЪН България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *