“Сексът продава”: вечно маркетингово правило или остаряла парадигма

Един от най-експлоатираните стимули в съвременния маркетинг и реклама и до ден-днешен си остава сексът. Защо? Защото работи.

Само споменаването на думи, натоварени с определено морално значение като например “секс шоп”, или използването на сексуализирани еротични изображения, в общия случай е напълно достатъчно, за да привлече необходимата доза внимание, а ние да отчетем кампанията като работеща и печеливша.

Но как се отразяват върху ефективността на концепцията популярните социални тенденции, свързани с независимостта на жените, насилието и движението #metoo, както и позитивното отношение към тялото във всичките му форми и размери?

Защо сексът продава?

На тази тема са написани хиляди трудове, като тук ще се спрем само на трите най-основни мотива, обясняващи изключителната успеваемост на секса както за привличане на внимание, така и за ангажиране и стимулиране на аудиторията. 

Таргет аудиторията е универсална

Сексът вълнува абсолютно всички хора над определена възраст, като годините на любопитните и физически активните юноши прогресивно падат като цифра. Социални и демографски фактори като пол, професия, местожителство, статус в обществото имат отношение само към сегментирането и употребата на специфични рекламни похвати, но темата продължава да предизвиква реакция у почти всички индивиди.

Концепцията e изключително ангажираща

Идеята за нещо неосъзнато и първично, която е заложена изначално в човешката психика, вълнува дълбоко всеки един човек. Хората изначално се интересуват от секс и са склонни да му обръщат внимание, независимо дали положително или отрицателно – качество, изключително важно за маркетинга и рекламата.

Може да се модифицира към нуждите на почти всеки бизнес

Сексът е неизчерпаем източник на вдъхновение за най-различни реклами в разнообразни сфери: от продажбата на луксозни коли и напитки до промотирането на дамски дрехи, бельо и грим, дори и колбаси.

Как новите обществени тенденции промениха парадигмата?

Една от важните теми от началото на XXI век са свързани със свободата и независимостта на жените, които до този исторически момент често се оказват свръхсексуализирани без тяхното изрично желание или съгласие. Често от тях се иска да правят личностни компромиси, за да постигнат определени професионални резултати точно защото “сексът продава”.

Истината е, че към днешна дата нещата не са се променили особено – всички гореизброени мотиви, свързани със секса, продължават да са валидни и принципно носят добра успеваемост. 

Това, което търпи трансформация, е самият начин и степента, до която обществото “позволява” на брандовете да вкарват секса в рекламните си кампании. Така например не е достатъчно просто да включите голота, а да я вкарате в концепция и да ѝ предадете по-висш смисъл. Иначе се третира като самоцел и безвкусица.

Тенденцията се подсилва и от социалните и обществени промени, които се наблюдават в резултат на популяризирането на масовата култура и либерализирането на сексуалните нрави в развитите страни. Докато преди на сексуалните елементи се е гледало като табу и не са били честа маркетингова практика, то сега, първо, почти всяка марка ги е пробвала с рекламна цел, второ, въздействието им е намалено поради достъпността на секса в ежедневието на масовия човек.

Така че да, сексът продължава да продава, но вече самото му присъствие не е достатъчно, а трябва да се вкара в смислена концепция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *