На фокус – служителите в компанията

Служителите и работниците в една компания са изключително важно звено. Те извършват най-важната работа като производство, организация, логистика, маркетинг и други и именно затова трябва да бъдат предоставени добри условия и безопасна работна среда и добро заплащане, както и бонуси и различни видове поощрения за активност и качествено изпълнение на поставените задачи. Стимулирането им ще доведе до по-добра производителност, което ще нареди компанията на първите места на пазара. Така служителите и работниците ще имат стабилност на работното място, а фирмата – финансови приходи и нови клиенти.

Въпреки сигурността и предпазливостта, не е изключено да се появят ситуации, в които животът и здравето на служителите и работниците да са застрашени. При наличие на трудова злополука трябва да знаете, че имате право на обезщетение. В общи линии размер на обезщетение при трудова злополука за тежка телесна повреда или смърт е до 500 000 лева, а за средна телесна повреда – до 100 000 лева. Обезщетението зависи от степента на увреждане или настъпилата смърт, вследствие на злополуката, т.е. определят се спрямо всеки отделен случай. Например – за временна нетрудоспособност размерът на обезщетението е 90% от получаваната средно дневна брутна заплата, за трайно намалена работоспособност от 50% и повече от 50% и инвалидна пенсия, вследствие на трудова злополука, при смърт на лицето – близките и наследниците му получават наследствена пенсия и също така еднократни помощи.

Ако сте пострадал при трудова злополука, потърсете услугите на адвокат или на Асоциация за безплатна правна помощ, където екип от професионалисти ще ви съдействат да вземете максималното обезщетение. Вашият интерес е на първо място и ще ви защитаваме, за да получите законовото си обезщетение. На фокус са служителите и работниците, пострадали на работното място в компанията, в която работят.

Потърсете ни на obeshtetenie.com, за да се свържете с експерти по застрахователно право, които ще ви помогнат за вашия казус. Ще ви съдействаме като защитим вашите права, спрямо закона, за да получите дължимото ви обезщетение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *