Справяне с многообразието и приобщаването на работното място: Стратегии за специалисти по човешки ресурси

Съвременната ситуация на пазара на труда е предизвикателна и изисква непрекъсната адаптация с настъпващите промени. На този фон, ролята и задачите на специалистите по човешки ресурси нарастват непрекъснато. Експертите по подбор на служители вече не се занимават само с търсенето и намирането на кадри. Техните задължения се разширяват до извършването на различни дейности, обвързани с качеството на работната среда и удовлетвореността на настоящите служители. Какви са стратегиите на специа...
More