На фокус – служителите в компанията

Служителите и работниците в една компания са изключително важно звено. Те извършват най-важната работа като производство, организация, логистика, маркетинг и други и именно затова трябва да бъдат предоставени добри условия и безопасна работна среда и добро заплащане, както и бонуси и различни видове поощрения за активност и качествено изпълнение на поставените задачи. Стимулирането им ще доведе до по-добра производителност, което ще нареди компанията на първите места на пазара. Така служител...
More