Засилва се търсенето на специалисти по изкуствен интелект и киберсигурност у нас

Вижте кои са най-търсените IT специалисти през септември

 

Засилено търсене на специалисти по изкуствен интелект и киберсигурност, все по-голям дял на обявите за Automation QA, спрямо тези за Manual QA и по-осезаемото търсене на Senior и Regular специалисти за сметка на по-скромното представяне при junior позициите. Това са част от тенденциите при търсенето на IT специалисти през този септември, представени от българската организация DEV.BG и нейния Job Board за технологичната индустрия у нас.

Сред най-търсените позиции, първото място продължава да се заема от тези за разработчици, на които се падат над половината обяви, а на второ място остават DevOps, SysAdmin и CyberSecurity с малко над 15% от всички. На трето и четвърто място са PM/BA и QA обявите.

По отделните IT области Backend разработчиците са най-търсени (малко над 50% от всички development позиции), следвани от Frontend и Fullstack development позициите (общо достигащи до 36.6 процента). През 2023 г., за разлика от миналата година, Mobile development позициите отстъпват по брой на ERP/CRM специалистите.

Според данните от Job Board, в който ежедневно се публикуват стотици IT обяви за работа, най-търсените Backend езици и тази година са Java и .NET, следвани от C/ C++/Embedded. Python запазва стабилно позицията си спрямо септември миналата година, а Node.js бележи спад. При Frontend специалистите без промяна и тази година най-популярни си остават JavaScript и React, а Angular и Vue.js запазват по-скромните си позиции.

В сегмента Infrastructure най-желаните експерти отново са DevOps и SysAdmin-ите, които заедно съставляват близо две трети от пазара. През 2023 г. обаче, Cyber security позициите (с 16.67%) изпреварват убедително търсенето на Database специалисти. В областта на Quality Assurance вече традиционно Automation QA (87.7%) са по-търсени от Manual QA (12.3%) като през този септември съотношението в полза на Automation QA е дори по-внушително от миналогодишните данни.

В полето на Mobile Development, Android експертите ще се радват на повече свободни позиции от разработчиците за другата най-широко разпространена операционна система – iOS – спрямо миналата година, когато разпределението им беше почти поравно. Сред мениджърите на проекти и специалистите по бизнес анализи се наблюдава процентно нарастване на съответните им дялове спрямо миналия септември. Това се случва за сметка на позициите за управление на продукти и техническо писане.

В сегмента на науките за данните (Data Science) разпределението от септември тази година силно се различава от 2022 година. Начело излизат позициите за машинно обучение (ML – Machine Learning), изкуствен интелект (AI – Artificial Intelligence) и моделиране на данни (Data Modelling) с 34.62%, следвани от ETL/Data warehouse и BI/Data visualization. Миналогодишното засилено търсене на Big Data специалисти отстъпва пред навлизането на изкуствения интелект.

Данните от Job Board–а на DEV.BG са базирани на общо 2552 обяви. Като цяло те показват, че има известен спад в търсенето на нови експерти през септември 2023 г., спрямо миналата година. Въпреки това IT секторът у нас продължава да заема водеща позиция по заетост, качества на работодателите и фирмената култура, както и ниво на заплащане.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *